Szkoła podstawowa w Olszewnicy Starej

Opłaty za wyżywienie

Obiady dla klas I-III zamawiane są przez dzieci codziennie u pani woźnej. Koszt pełnego obiadu to 7 zł ( 1,50 zł zupa, 5,50 zł drugie danie ). Płatności za obiady za dany miesiąc dokonujemy w sekretariacie szkoły do 10-tego następnego miesiąca.

Obiady dla oddziałów przedszkolnych są zamawiane codziennie po sprawdzeniu listy obecności ok godz. 8.30 ( nieobecność dziecka w przedszkolu w danym dniu należy zgłaszać telefonicznie do godz. 8.00 ). Dzienna stawka żywieniowa wynosi 10,50 zł. Płatności dokonujemy z góry za kolejny miesiąc do 10-tego dnia bieżącego miesiąca. Opłaty za grupy ŻABKI, SKRZATY, TYGRYSY uiszczamy u pani woźnej oddziałowej — Katarzyny Niziołek. Opłaty za klasę 0 uiszczamy w sekretariacie szkoły.