Szkoła podstawowa w Olszewnicy Starej

Terminarz spotkań z rodzicami

 

TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZEWNICY STAREJ
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 KLASY I - III

Lp.

Termin

Program zebrania – zagadnienia główne

1.

11.09.2018 r.

(wtorek)

godz.17.00

 

 1. Wybory przedstawiciela do Rady Rodziców.

2. Zapoznanie Rodziców z podstawowymi dokumentami regulującymi życie szkoły: Statut, WO, Program Wychowawczo – Profilaktyczny, wymagania edukacyjne.

3. Ustalenia dotyczące komunikacji z rodzicami, w tym formy usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach.

4. Sprawy organizacyjne.

 

2.

22.10.2018 r.

(poniedziałek)

DZIEŃ OTWARTY

godz.17.00- 18.30

 1. Informacje o dotychczasowych wynikach w nauce i zachowaniu.

 2. Rozmowy indywidualne z rodzicami.

3.

10.12.2018 r.

1. Informacje o postępach uczniów w nauce i zachowaniu.

2. Pedagogizacja rodziców w ramach rozpoznanych potrzeb

zespołu klasowego.

4.

21.01.2019r.

(poniedziałek)

godz.17.00

 1. Podsumowanie pracy w I półroczu i wnioski do pracy w II półroczu roku szkolnego.

 2. Organizacja zajęć w II półroczu.

 3. Sprawy różne.

5.

18.03.2019r.

(poniedziałek)

DZIEŃ OTWARTY

godz.17.00-18.30

 1. Informacja o postępach uczniów w nauce i zachowaniu – rozmowy indywidualne z rodzicami.

 

6.

13.05.2019r.

(poniedziałek)

godz. 17.00

 1. Informacje o dotychczasowych wynikach w nauce i zachowaniu.

 2. Sprawy różne.

 3. Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2018/2019

TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH: ŻABKI, SKRZATY, TYGRYSKI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Lp.

Termin

Program zebrania – zagadnienia główne

1.

11.09.2018 r.

(wtorek)

godz.17.00

 

 1. Wybory przedstawiciela do Rady Rodziców.

 2. Zapoznanie Rodziców z zasadami przyprowadzania i odbierania dzieci.

 3. Ustalenia dotyczące komunikacji z rodzicami.

4. Sprawy różne.

 

2.

26.11.2018 r.

(poniedziałek)

godz.17.00

 1. Informacje o funkcjonowaniu dziecka w grupie

 2. Pedagogizacja rodziców w ramach rozpoznanych potrzeb.

 3. Rozmowy indywidualne z rodzicami.

 4. Sprawy różne.

3.

18.02.2019 r.

(poniedziałek)

DZIEŃ OTWARTY

godz.17.00 – 18.30

1. Rozmowy indywidualne z rodzicami.

2. Sprawy różne.

4.

13.05.2019r.

(poniedziałek)

 

 1. Informacje o funkcjonowaniu dziecka w grupie.

 2. Sprawy różne.

 

 
 
TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZEWNICY STAREJ
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 KLASY 0 - III
LP. Termin Program zebrania – zagadnienia główne
 1. 

12.09.2016r.
(poniedziałek)
godz.17.00

 1. Wybory przedstawiciela do Rady Rodziców.
 2. Zapoznanie Rodziców z podstawowymi dokumentami regulującymi życie szkoły: WSO, wymagania edukacyjne.
 3. Ustalenia dotyczące komunikacji z rodzicami, w tym formy usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach.
 4. Sprawy organizacyjne.
2.

17.10.2016r.
(poniedziałek)
godz.17.00

 1. Informacje o postępach uczniów w nauce i zachowaniu.
 2. Pedagogizacja rodziców w ramach rozpoznanych potrzeb zespołu klasowego.
 3. Oferta zajęć pozalekcyjnych.
 4. Sprawy różne.
3.

21.11.2016r.
(poniedziałek)
DZIEŃ OTWARTY
godz.17.00- 19.00

 1. Informacje o dotychczasowych wynikach w nauce i zachowaniu.
 2. Rozmowy indywidualne z rodzicami.
4.

30.01.2016r.
(poniedziałek)
godz.17.00

 1. Podsumowanie pracy w I półroczu.
 2. Organizacja zajęć w II półroczu.
 3. Sprawy różne.
5.

20.03.2016r.
(wtorek)
DZIEŃ OTWARTY
godz.17.00-19.00

 1. Informacja o postępach uczniów w nauce i zachowaniu — rozmowy indywidualne z rodzicami.
6.

15.05.2016r.
(poniedziałek)
godz. 18.00

 1. Informacje o dotychczasowych wynikach w nauce i zachowaniu.
 2. Sprawy różne.
 3. Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2016/2017