Szkoła podstawowa w Olszewnicy Starej

Nowy parking

Nowy parking

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rodzice i Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bronisława Sokoła w Olszewnicy Starej serdecznie dziękują Panu Wójtowi za stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych w pobliżu szkoły. W dużym stopniu podniesie to bezpieczeństwo dzieci. DZIĘKUJEMY!